Нэр томьёогүй мэдлэг гэж үгүй

кирилл үсгээр А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О Ө П Р С Т У Ү Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я
латин үсгээр A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
монгол: Хумстас онихит
русский: Онихит
ᠬᠢᠮᠤᠰᠤᠲᠠᠰ ᠣᠨᠢᠬᠢᠲ
монгол: Цахилгаан хангамжийн олон фазын системийн тэгш хэмгүй горим
Цахилгаан хангамжийн олон фазын системийн ажлын горимд фазын хүчдэл буюу гүйдэл нь олон фазын системд тэгш хэмтэй байдал үүсгэхгүй байх нөхцөл;
english: Non-symmetric regime of multi-phase electrical supply system
ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠹᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠣᠷᠢᠮ
Инженерийн ухаан, технологи >