Нэр томьёогүй мэдлэг гэж үгүй

кирилл үсгээр А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О Ө П Р С Т У Ү Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я
латин үсгээр A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
монгол: Уулзварын завсар
русский: Стыковой зазор
ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ
монгол: Өгөгдлийн тоон дохионы хугацааны нэгтгэлийг цикл /мөчлөг/. Хугацааны нэгтгэлтийн цикл /мөчлөг/
Янз бүрийн чиглэлээс ирж хугацаагаар нэгтгэгдэж байгаа дохио тус бүрд тодорхой нэг хэмжээтэй хугацааны интервал гаргасан бие биендээ тулсан /цуварсан/ хугацааны интервалуудын нийлбэр;
english: no translation
ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠼᠢᠺᠯ /ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ/᠃ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠼᠢᠺᠯ /ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ/
Инженерийн ухаан, технологи >