Нэр томьёоны эрдэм шинжилгээний хурал

Нэр томьёоны сэдвээр хурал болов.