Гадаад хамтын ажиллагаа

Олон улсын 10 гаруй байгууллагатай хамтын холбоотой хамтран ажиллаж байна.

Хамтын ажиллагаатай байгууллагуудШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн 2018 онд олон улсын нэр томьёоны байгууллага ИНФОТЕРМ-д гишүүнээр элсэв